För alla er som har tertiär binjurebarksvikt.

Vi har uppmärksammat att ni med tertiär svikt lever i Ingenmansland. Ni har kortisolbrist, står på hydrokortison eller Prednisolon och skall trappa ner och trappa ur kortisonet. Tyvärr hamnar ni mellan stolarna och läkarna är ibland inte så inkännande för er problematik. En läkares plikt är att bota sjuka och det gör att ni känner er misshandlade och oförstådda när de trycker på att ni skall fasa ut kortisonet. Alla lyckas tyvärr inte då de blir för sjuka. Vi i Svenska Addisonföreningen vill genom att ge er alla i samma situation en möjlighet att hjälpa och stödja varandra i en egen facebooksida. Er problematik är speciell. Vi med primär och sekundär binjurebarksvikt har en livslång diagnos och har inte samma problematik. Det har förstås inte de heller som har tertiär där det varit omöjligt att trappa ut och som nu står på hydrokortison resten av livet. Vi har skapat en facebooksida för speciellt för er som kämpar med ned och uttrappning av kortisonet:
Öppna länk här!