Träff 24 april 18:00 på Primo Ciao Ciao, Kungsbroplan 1 i Stockholm.

Hej. Alla är välkomna! Maila till eva@addison.se och berätta om du kommer. Hälsningar styrelsen.

Gå in på http://www.primociaociao.se