Hur får man Addisons sjukdom?

Addisons sjukdom är till 95% en autoimmunologisk sjukdom där cellerna i binjurebarken, som ligger i binjurarna, förstörs.

Posted in: Frågor/ svar