Hur ser Du på östrogenbehandling för klimakteriebesvär när man har Addison? När ordineras DHEA vid Addison´s sjukdom?

Klimakteriebesvär vid Addison kan behandlas med östrogen utan annan bevakning än som krävs hos kvinnor utan Addison.
DHEA kan användas vid Addison, men något tungt vetenskapligt stöd finns inte för den behandlingen. Positiv effekt kan finnas när det gäller muskelkraft, vitalitet och eventuellt bättre sexuell lust. Negativa effekter kan vara ändrad svett doft, ökad behåring och fr a vid högre doser ändring till ett manligt röstläge. Sammantaget är förskrivningen inte stor av DHEA.

Posted in: Fråga doktorn