Hur vet man att man har rätt dos kortison?

Det kan vara svårt att veta exakt. Man får gå efter hur man mår. Vikten kan vara en vägledning.
Man skall ta så låg dos som det går utan att man blir dåligt.

Posted in: Frågor/ svar