Vilka biverkningar kan man få av för hög dos Florinef?

Högt blodtryck, huvudvärk och svullnad på grund av för mycket vätska i kroppen mm.

Posted in: Frågor/ svar