Vilka biverkningar kan man få vid för hög dos kortison?

Osteoporosis (benskörhet), katarakt (grå starr) och glaukom (grön starr), blåmärken, tunn hud, depression, magsår och huvudvärk.

Posted in: Frågor/ svar