För läkare och sjukvårdspersonal

Hur mycket känner du till om Addisons sjukdom?

Kan du svara på fem frågor? Testa dina kunskaper!

1. När skall man misstänka Addisons sjukdom?

Patienten är oförklarligt trött, yr, orkeslös, mår illa och gått ner i vikt.
Är patienten dessutom pigmenterad och sugen på salt ihop med ovanstående
symptom råder ingen tvekan om att vidare utredning behövs.

2. Hur går man vidare? Vilka prover bör tas?

S-kortisol. Helst morgon, men annars oberoende av tid.
Morgonvärde 8:00 <140nmol/L talar för binjurebark-insufficiens och >400nmol/L talar emot. Värden 140-275nmol/L är låga värden.
P-ACTH. Tas helst samtidigt med S-kortisol. Förhöjt värde indikerar Addisons sjukdom.
21 Hydroxylas, prov på antikroppar och Na, K, Kreatinin.

3. Om proverna talar tydligt för Addisons sjukdom, hur går man vidare?

Vid alamerande lågt kortisol. Skicka akut till sjukhus!

4. Hur vet man om en person har en Addisonkris?

Patienten är oförklarligt orkeslös, kräks, har feber och kan vara omtöcknad.

5. Hur behandlar man en Addisonkris?

Med 100 mg Solu-Cortef och saltdropp utan att vänta på provsvar.

Ta dig tid och se våra filmer!

Läs mer i vår broschyr!

Här kan du ladda ner vår broschyr som innehåller livsviktigt information kring Addisons sjukdom.

Lär dig mer på vår hemsida!

Svenska Addisonföreningens hemsida

Producerad av Webbdesignern i samarbete med Svenska Addisonföreningen