Ge ett bidrag!

Du kan betala in ditt bidrag med kort eller swisha in på nummer 1231 555 978. Du kan även eller betala in till BankGiro 5969-7011.

Vi tar gärna emot bidrag vid födelsedagar eller begravningar. Vi hjälper till med att tackbrev till dem som skickar in bidrag vid begravningar.

bidrag

Make a donation! (see below)

Bidrag kan lämnas till Svenska Addisonföreningen med kreditkort nedan.

Vad gör vi med bidragen vi får in?

Bidragen som kommer in till föreningen går till första hand till att sprida informationsfoldrar om Addisons sjukdom till sjukhus och vårdcentraler runt om i Sverige. Detta för att sprida kunskap och information om vår ovanliga sjukdom.
INGEN med sjukdomen ska känna sig ensam, utan vi finns där för dem när de behöver hjälp. Vi försöker nå ut till alla de som inte hittat oss för att erbjuda dem stöd.
Precis som alla andra sjukdomar vill man ge tips, råd, prata, hjälpa och ge stöd till varandra. Vi är knytpunkten för dem. Bidrag ger föreningen det stöd som krävs för att nå ut till de med Addisons sjukdom!

Tack för ert bidrag!

Ge ett bidrag med kreditkort/ Make a donation with your creditcard

Betala med Svenska kronor (SEK)
Pay in Swedish crowns (SEK)


Betala med Euro (EUR)
Pay in Euro (EUR)


Betala med USA dollar (USD)
Pay in US dollar (USD)