Föreningen

Vad är Svenska Addisonföreningen för något?

Martin Norrman startade föreningen år 2003. Föreningen har växt och har idag över 290 medlemmar.

Addisongruppen som egentligen hade funnits i några år, bestod av ett antal “Addisonare” i Stockholm som träffades på restaurang några ggr om året, som pratade om det mesta och hade trevligt i några timmar.
Eva Rafner och Annika Tidala startade hemsidan Addisongruppen. Vi hade många besök på den hemsidan men var inte någon förening. Vi slog oss ihop med Svenska Addisonföreningen år 2010. Vi hoppas att vi blir riktigt många medlemmar så att vi kan åstakomma mycket för oss alla.

Vi kommer att fortsätta med våra träffar så länge det finns intresse och alla är välkomna var ni än bor.

“Många bäckar små!”

Det kostar en del att nå ut med information. Om alla bidrar med lite blir det mycket i förlängningen.

Så här kan du hjälpa till med att göra Addisons sjukdom synlig

Tyvärr är det allt för många inom vården som inte känner till vad Addisons sjukdom är.Ju fler vi är som synliggör Addisons sjukdom ju snabbare och bättre blir resultatet. Alla kan hjälpa till med något. Tillsammans kan vi åstakomma enorma framsteg. Här kommer några förslag ifrån oss vad du kan göra.

Det här kan du göra

1. Hitta kanaler som vi kan bearbeta.
Du kan hjälpa till med att hitta namn, adresser och mail-adresser som du tror kan vara värdefulla. Som tex till press, TV, akutsjukvård, ambulans och SOS mm. Maila sedan dessa till oss.

2. Skriv oss och be om informations-foldrar och broschyrer!
Foldrar och broschyrer som du kan ta med dig till din vårdcentral, endokrinmottagning eller annan sjukvårdsinstans. Lämna ifrån dig ett antal på varje plats!

3. Skriv och be om ett USB med föredrag på!
Färdigt att presenteras på din närmaste akutmottagning. Eller skriv ut och sätt i plastfickor i en pärm. Ett utförligt material att lämna till vårdpersonal på tex en akutmottagning.

4. Skriv till oss så fort du tycker att du blivit felbehandlad!
Ju fler som berättar ju större påtryckning kan vi få på sjukvården.

5. Anmäl varje felbehandling eller när du är missnöjd med vården.
Kontakta oss och vi hjälper dig.

Hjälp oss hjälpa dig och andra!

Hälsningar
Eva