Dr. Råtta har ordet!

Dramatiserade berättelser och händelser ur verkliga livet.

Händelse 1

kräksjuka

Dr. Råtta har ordet!

addisonkris och kräksjuka

Kräksjuka är ett mycket allvarligt tillstånd för en Addisonsjuk. Det är då bra att ha Solu-Cortef hemma utifall det tar lång tid att komma till sjukhuset.  Var inte hjältemodig och stanna hemma för länge. Åk in till sjukhuset andra gången du kräks! Man kan inte vara säker på att man blir omhändertagen snabbt.

Händelse 2

kortisonberoende av addisons sjukdom

Dr. Råtta har ordet!

addisons sjukdom och kortisonberoende

Addisons sjukdom är för många ett helt främmande begrepp. Så här kan det också gå till:

Händelse 3

addison kris

Dr. Råtta har ordet!

addison kris

Att säga att man har en Addisonkris räcker inte ibland när man söker akut. Det kan också missförstås när man säger att man är kortisonberoende. Ha därför alltid ett Addison kort, amulett eller ett intyg från din doktor med dig att du skall omhändertagas snabbt när du söker akut.

Händelse 4

addison kris

Dr Råtta har ordet!

addison kris

Det finns en allmän fördom att kortison är farligt.

Har man Addisons sjukdom och är i kris eller är sjuk, skall man inte snåla med kortisonet. Hellre en spruta Solu-Cortef eller några kortisontabletter för många än för lite kortison. Är du förkyld är det inte fel att öka din dos.

  • Har du feber >38° skall du dubbla din normala dos.
  • Har du >39° öka 3xdin normala dos.
  • Har du högre feber kan det vara klokt att ta sig till akuten där du får Solu-Cortef och dropp.

Immunförsvaret tar bara stryk om man, över en längre tid, tar alldeles för höga dagsdoser.

Händelse 5

addisonkris

Dr Råtta har ordet!

addisonkris
Åtgärder vid Addisonkris:

  • Utan att invänta provsvar ges 100mg Solu-Cortef intravenöst. Till barn ges 25-50mg intravenöst (dosen styrs efter kroppsvikt).
  • Därefter ges ytterligare 100mg Solu-Cortef till vuxna och 25-50mg till barn, var 6:e timme det närmaste dygnet.
  • Samtidigt ges koksalt i dropp.
  • Successiv nedtrappning av kortisondoserna görs inom några dygn till underhållsdos med tillägg av Florinef.

Det är minst sagt skrämmande när man inte vet vad Addisons sjukdom är på en akutmottagning. Det måste vi tillsammans ändra på.