Medicinera.

Medicinering vid Addisons sjukdom

Medicinering vid Covid-19

Som vanligt vid Addisons sjukdom ökar vi kortisondosen vid feber och infektion.
Vid feber*> 38 grader dubbel dos och feber> 39 tredubbel dos. Feber kan betyda för ca ¼-del en lägre temperatur > 37,5 grader. Vid extra sjukdomskänsla utan feber kan dubbel dos rekommenderas. Därutöver, extra ”Covid-kortison”, ges först efter ca 7 dagars sjukdom om prover visar att det finns onormal inflammation.

Medicinering vid Addisonkris.

Ge dig en spruta Solu-Cortef och ring på ambulans. På sjukhuset skall du ha 100 mg Solu-Cortef och dropp med saltlösning. Sedan 100 mg Solu-Cortef var 6:e timme tills kortison kan intas oralt 2 x normal dos i 12 – 24 timmar och för att sedan långsamt trappa ner enligt gängse schema.

Medicinering vid sjukdom.

Influensa/infektion
Om du insjuknar i influensa eller infektion med hög feber är det klokt att du är beredd på att söka akuthjälp. Om du känner att du är orolig och du mår riktigt dåligt, åk då in till sjukhus! Det är bra att vaccinera sig mot den årliga influensan eftersom man kan bli riktigt sjuk.

Det finns alltid en liten risk att du kan drabbas av lunginflammation efter en influensa. Då är det sjukhusvård som gäller. Bra att även vaccinera sig mot lunginflammation.
Infektion med feber 
Om du drabbas av en infektion med lite feber är det bara att höja dosen enligt info för feber.

Vid feber*
Beroende på din grundtemperatur höjer man 2 – 3 ggr normal dos per grad.
>38 grader 2 x normal dos
>39 grader 3 x normal dos
du känner dig mycket hängig trots att du inte har hög feber är det hur du mår som gäller. Ta extra kortison och rådfråga gärna din läkare.

Kräkning
Maginfluensa med kräkning kan vara ett allvarligt tillstånd för en Addisonsjuk. Det uppstår kroppslig stress och om du inte får behålla ditt kortison kan det vara direkt livsfarligt och du måste uppsöka sjukhus. Om du kräks mer än en gång bör du åka in. Kräkning kan även vara ett tecken på en Addisonkris. Då är det extra viktigt att du får Solu-Cortef och dropp med koksaltlösning. 

Om du har långt till sjukhus eller får vänta länge på ambulans är det bra att ge dig en spruta med Solu-Cortef medan du väntar. Ibland, tyvärr, händer det att man får vänta länge på ambulansen och på sjukhuset och då är det bra att själv kunna injicera en spruta Solu-Cortef.

Olycka med kroppskada
Om du får en allvarlig kroppskada är det viktigt att snabbt få i sig kortison för att undvika chock. Ta omedelbart minst 50 mg hydrokortison. Om du kan och har möjlighet, ge dig en spruta Solu-Cortef. 

Ett brutet ben eller arm, liksom brännskada eller blödning, kan vara allvarligt för dig. 

Be ambulansteamet om att du skall ha Solu-Cortef och dropp med koksaltlösning redan i ambulansen. Hydrokortison och dropp är extra viktigt för dig, som är Addisonsjuk, för att undvika en Addisonkris med cirkulationssvikt.

Operation
Operation med lokal bedövning
100 mg Solu-Cortef I.M. före bedövning. Dubbel dos 12 – 24 timmar efter. Rådgör med din läkare.

Större operation
100 mg Solu-Cortef I.M. precis innan bedövningen för operationen. Ta efteråt 2 x din normala dos i 12 – 24 timmar och återgå sedan till normal dos, om det inte uppstår komplikationer med feber och infektion. Rådgör med din doktor.

Medicinering vid undersökningar.

Vid koloskopi eller röntgen med kontrast

Vid kraftig laxering inför undersökningen bör du konsultera din doktor. 100 mg Solu-Cortef I.M. (Intramuskulärt) precis innan undersökningen. Ta sedan 2 x din normala dos i ca 12 – 24 timmar och återgå sedan till normal dos. Rådgör med din endokrinolog/doktor.
Vid endoskopi och gastroskopi 
100 mg Solu-Cortef I.M. (Intramuskulärt) precis innan undersökningen. Ta sedan 2 x din normala dos i ca 12 – 24 timmar och återgå sedan till normal dos. Rådgör med din endokrinolog/doktor.
Vid större operation 
100 mg Solu-Cortef I.V. innan sövning. Solu-Cortef skall ges i dropp med koksaltlösning under operationen och sedan ges Solu-Cortef var 4 – 6:e tim I.V./I.M. och dropp med koksaltlösning tills du kan äta och dricka. Dubbel tablettdos de närmaste 48 timmarna med ersättning av florinef och sedan tillbaka till normal dos. Rådgör alltid med din doktor.
Vid borttagning av födelsemärken 
Borttagning av födelsemärken och liknande mindre ingrepp brukar inte kräva extra medicinering. Om det uppstår känningar ta dubbel dos eller rådgör med din doktor.

Medicinering varje dag

Hur man skall medicinera i vardagen är ett ständigt pussel. Vi är alla olika med olika behov.
Vi kan inte råda i individuella fall utan vi ger en allmän information.
Vissa tar hydrokortison såsom olika fabrikat såsom Orion 10 mg, Orifarm 10 mg, Takeda 20 mg
och licenspreparatet Accord 10 mg. En del tar Plenadren 20 mg och som även finns som 5 mg.
För barn finns Alkindi 1 mg, 2 mg och 5 mg och även APL motsvarande styrka.

Somliga tar hydrokortisonet 2-4 ggr /dag utom Plenadren som skall endast tas på morgonen.
Om man inte mår bra på ett hydrokortison kan man byta till ett annat märke.
De flesta mår bra på Takeda 20 mg och på Accord 10 mg. Fördelen med Accord är att den är
Delbar i fyra delar. Det innebär att man kan få en liten dos 2,5 mg vid extra behov.

Som princip är att stå på lägsta möjliga dos vilket innebär att man kan behöva öka på vid behov.
Att öka sin dos vid extraordinära situationer under kortare perioder bör man inte vara rädd för.

Samtliga med binjurebarksvikt bör ha Solu-Cortef hemma. Det är ett hydrokortison som ges
Intramuskulärt och intravenöst av sjukhuspersonal. Du som inte har det, tala med din
läkare om det. Nu har ca 90 % Solu-Cortef hemma och de allra flesta har fått sprutträning.
Vi visar allra längst ner på sidan hur du gör för att ge dig en spruta

En normal dos hydrokortison: 15 – 30 mg hydrokortison per dag, fördelat på 2 – 4 ggr om dagen, med högsta dosen på morgonen. 

Om du tar något annat kortison än hydrokortison, se längst ner på sidan – där hittar du en jämförelsetabell med andra kortison. 

En normal dos Florinef: 0,05 – 0,2 mg per dag. 

En normal dos DHEA: 10 – 25 mg per dag 

Din normala kortison dos är för normala förhållanden. För det mesta går det bra att hålla den normala dosen och man skall inte höja sin dos i onödan. Viktigt är att lära känna sin kropp och öka bara när det behövs. Känner du att du mår riktigt dåligt skall du självklart höja din dos. Florinef kan du öka om du svettas extra mycket av olika anledningar.

Vid träning
Lätt träning
Om du inte känner dig påverkad under och efter träningen behöver du inte höja din dos.
Hård träning 
Om du är mycket vältränad behöver du normalt inte höja din dos kortison. Är du däremot mycket otränad kan det vara bra om du tar en extra dos ca 1 tim innan träningen. Glöm inte att dricka om du svettas mycket! Drick gärna vätskeersättning, eftersom du då behåller din vätskebalans. 

Om du springer maraton eller liknande är det viktigt att höja din dos. Rådgör då alltid med din doktor.

Vid resa
En resa kan vara ett stress moment, men även mycket ansträngande. Är du kanske rädd för att flyga, eller om du ska resa långt, då kan det vara klokt att höja dosen innan, under och efter resan. 

Om du reser till varmare länder där du svettas mycket mer än vanligt, är det bra om du höjer din Florinef dos. Kanske även din dos Hydrokortison om du känner dig påverkad av värmen. Glöm inte att salta mer på maten och att dricka ordentligt. 

Ha alltid ditt Solu-Cortef-kit med dig vid resa! Du kanske blir sjuk under resans gång eller det kanske är långt till närmaste sjukhus. Glöm inte att bära en medaljong och ha ett kort i plånboken. Finns att beställa i vår shop.

Olika typer av kortison.

Nedan är en jämnförelsetabell av olika typer av kortison.
Ekvivalent glukokortikoid

Hydrokortison (kortisol) 20 mg

Kortisonacetat 25 mg

Prednisolon 5 mg

Betametason 0,6 mg

Dexametason 0,75 mg

Metylprednisolon 4 mg

Så här injicerar du Solu-Cortef.

Åk sedan till sjukhus!
Se filmen här!

Trygghet

Gå in på följande länk – http://www.medicininstruktioner.se/pfizer/solucortef/ – för att se filmen om Solu-Cortef.