Utredning

Measurement

Utredning vid misstanke om Addisons sjukdom.

S-kortisol.
Helst morgon, men annars oberoende av tid.
Morgonvärde 8:00 <140nmol/L talar för binjurebark-insufficiens och >400nmol/L talar emot. Värden 140-275nmol/L är låga värden.

P-ACTH.
Tas helst samtidigt med S-kortisol.
Förhöjt värde indikerar Addisons sjukdom.

21 Hydroxylas,
prov på antikroppar

Na, K, Kreatinin

Snabb synachtentest
Normalt svar s-kortisol>550nmol/L efter 30 eller 60 minuter utesluter Addisons sjukdom.

Dåligt svar behöver inte innebära Addisons sjukdom.
Det kan bero på hypofysinsufficiens eller atrofi av binjurarna på grund av långvarig kortisonbehandling.

Värden för Synacthen-test, s-kortisol och dygnskurvor
www.ltkronoberg.se/templates/LtKDocPageRev____27790.aspx