Utredning

Measurement

Utredning vid misstanke om Addisons sjukdom.

S-kortisol.
Helst morgon, men annars oberoende av tid.
Morgonvärde 8:00 <140nmol/L talar för binjurebark-insufficiens och >400nmol/L talar emot. Värden 140-275nmol/L är låga värden.

P-ACTH.
Tas helst samtidigt med S-kortisol.
Förhöjt värde indikerar Addisons sjukdom.

21 Hydroxylas,
prov på antikroppar

Na, K, Kreatinin

Snabb synachtentest
Normalt svar s-kortisol>550nmol/L efter 30 eller 60 minuter utesluter Addisons sjukdom.

Dåligt svar behöver inte innebära Addisons sjukdom.
Det kan bero på hypofysinsufficiens eller atrofi av binjurarna på grund av långvarig kortisonbehandling.