Här är artikeln i Sundsvalls tidningen om Addisons sjukdom

Publicerad 29 dec 2012 Sundsvalls Tidning

Varnar för brist på kunskap

SUNDSVALL Det saknas kunskap i svensk sjukvård om Addisons
sjukdom. Dessutom finns det förmodligen många som bär på
sjukdomen utan att veta om det. Det menar Eva Rafner,
ordförande i Svenska Addisonföreningen.
– Det borde finnas riktlinjer för hur en Addisonkris ska behandlas inom
akutsjukvården. Om ambulanspersonal visste att de vid en Addisonkris
ska sätta in dropp och hydrokortison, då skulle vi kunna leva lugnare och
tryggare och inte behöva dö i onödan, säger Eva Rafner, som själv lider
av sjukdomen.
En Addisonkris kan utlösas om den Addisonsjuke av olika anledningar
upplever extra fysisk och psykisk press, till exempel vid magsjuka. Totalt
beräknas cirka 1 600 personer i Sverige lida av sjukdomen.
– Många går länge med sjukdomen innan de får en diagnos. Själv gick
jag fem år innan den upptäcktes. Det handlar om diffusa symtom som
svaghet, trötthet, yrsel, magont och ont i lederna. Och om det blir ett
akut tillstånd, en så kallad Addisonkrism, då är det bråttom för att rädda
livet, säger Eva Rafner.
Hur reagerade du på det som inträffade i Sundsvall?
– Det är jättebeklagligt och alla med Addisons sjukdom tycker det är
jobbigt. Vinterhalvåret är alltid en jobbig period eftersom vi inte får
drabbas av vinterkräksjukan, säger hon.

Ove Öst
060-197277
ove.o@st.nu