Detta kan du skriva ut och ha till hands!

Provtagning

S-kortisol, P-ACTH, S-Na, S-K, S-kreatinin, P-glukos

Behandling

Utan att invänta provsvar ges 100 mg Hydrokortison (Solu-Cortef) intravenöst. Därefter ges ytterligare 200-300 mg hydrokortison i dropp, alternativt intermittent intravenöst under det närmaste dygnet.

Till barn ges minst 25-50 mg hydrokortison (dosen styrs av kroppsvikt) intavenöst och därefer 100-200 mg som infusion eller intermittenta injektioner första dygnet.

Samtidigt ges koksalt och glukos intravenöst, tex NaCl-lösning 9 mg/ml eller glukoslösning 50mg/ml med tillsats av natrium, under kontroll av blodsocker.
Successiv nedtrappning av steroiddoserna görs inom några dygn till underhållsdos med tillägg av mineralkortikoid terapi.

Utlösande faktorer söks, t ex infektioner.

Läs mer på 1177.e
www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Addisons-sjukdom/