Utredning vid misstanke om Addisons sjukdom

S-kortisol

Helst morgon, men annars oberoende av tid. Morgonvärde 8:00 <140nmol/L talar för binjurebark-insufficiens och >400nmol/L talar emot. Värden 140-275nmol/L är låga värden. Mindre än 200 talar för binjurebarksvikt. Under 275 är misstänkt om man har symtom på binjurebarksvikt.

Referensvärden för kortisol:

07:00 / 200-800
13:00 / 100-800
19:00 / 50-600
01:00 / 20-400
Variationerna är stora.

 

P-ACTH

Tas helst samtidigt med S-kortisol. Förhöjt värde indikerar Addisons sjukdom.
Referensintervall för ACTH taget på morgonen: 1,6 – 14
(Lågt värde indikerar hypofyssjukdom om S-kortisol samtidigt ligger under referensen.)

21 Hydroxylas, prov på antikroppar

Na, K, Kreatinin

Snabb synachtentest
Normalt svar s-kortisol>550nmol/L efter 30 eller 60 minuter utesluter Addisons sjukdom.

Dåligt svar behöver inte innebära Addisons sjukdom.
Det kan bero på hypofysinsufficiens eller atrofi av binjurarna på grund av långvarig kortisonbehandling.