S-kortisol

Helst morgon, men annars oberoende av tid. Morgonvärde 8:00 <140nmol/L talar för binjurebark-insufficiens och >400nmol/L talar emot. Värden 140-275nmol/L är låga värden. Mindre än 200 talar för binjurebarksvikt. Under 275 är misstänkt om man har symtom på binjurebarksvikt.

Referensvärden för kortisol:

07:00 / 200-800
13:00 / 100-800
19:00 / 50-600
01:00 / 20-400
Variationerna är stora.

 

P-ACTH

Tas helst samtidigt med S-kortisol. Förhöjt värde indikerar Addisons sjukdom.
Referensintervall för ACTH taget på morgonen: 1,6 – 14
(Lågt värde indikerar hypofyssjukdom om S-kortisol samtidigt ligger under referensen.)

21 Hydroxylas, prov på antikroppar

Na, K, Kreatinin

Snabb synachtentest
Normalt svar s-kortisol>550nmol/L efter 30 eller 60 minuter utesluter Addisons sjukdom.

Dåligt svar behöver inte innebära Addisons sjukdom.
Det kan bero på hypofysinsufficiens eller atrofi av binjurarna på grund av långvarig kortisonbehandling.

Läs mer på www.1177.se
www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Addisons-sjukdom/