Hej alla.
Vi vill värva personer till en bok som skall handla om binjurebarksvikt. Vi söker dig som är bra på att skriva. Vi vill att du berättar om tiden innan och hur du fick diagnosen binjurebarksvikt. Hur länge du var sjuk och hur du tycker att du blev behandlad i vården tills du fick din diagnos. Boken blir en antologi där allas texter får samma utrymme.
Vi kommer att ha ca 12 stycken personer med i boken.
Du kan ha primär som sekundär Addison och även iatrogen svikt (på grund av kortison-behandling).

Hälsningar
Eva