bird3

Allt du behöver göra är att svara på en enkät som du skall ha fått skickat till dig via mail. Om du inte fått något mail skicka då din mailadress till eva@addison.se

Svenska Addisonföreningen ställer sig positiv till att delta i ett samarbetsprojekt mellan Läkemedelsföretaget ViroPharma en del av Shire, endokrinologikliniker på universitets-sjukhusen i Linköping och på Sahlgrenska. Projektet är en enkätundersökning som har granskats av den regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg.

Syftet med projektet är att undersöka hur livskvalité, arbetsförmåga, fysisk förmåga, samt nyttjande av sjukvårdsresurser påverkas av olika behandlingsalternativ vid binjurebarkssvikt. Undersökningen kommer att pågå i slutet av oktober/ början av november. Vi har gett era e-post adresser till det företag som ombesörjer enkäten, Information Technology Consulting Group i Göteborg AB (ITCG). Ni kommer att få e-post med mer information om projektet och en inloggningskod till det webbaserad enkätundersökningen. Ditt deltagande är helt frivilligt, om du inte vill delta kan du bara kasta det e-post meddelande som skickas ut.

När du besvarat samtliga frågor skickas svaren till projektets databas. Dina svar (personuppgifter) kommer inte att kunna knytas till dig som enskild individ, då varken din inloggningskod eller e-post adress kommer att sparas i databasen. När projektet avslutats finns ingen koppling mellan dig som enskild individ och de svar du skickat och som finns i databasen.

Vänlig hälsning
Eva
eva@addison.se