Om du åker in akut eller om du av olika anledningar skall ligga på en vårdavdelning, oplanerat eller planerat, ta med vår Addison-folder, din egen livförsäkring. Det händer att personalen, doktorn och sjuksköterskorna på avdelningen, har mycket dålig kunskap runt Addisons sjukdom / binjurebarksvikt. Denna folder är ett kompliment till vår broschyr som du har fått när du blev medlem.

Du kan skriva ut din folder här från en pdf.
Din vardfolder