Skall du läggas in på sjukhus? Läs här!

Om du åker in akut eller om du av olika anledningar skall ligga på en vårdavdelning, oplanerat eller planerat, ta med vår Addison-folder, din egen livförsäkring. Det händer att personalen, doktorn och sjuksköterskorna på avdelningen, har mycket dålig kunskap runt Addisons sjukdom / binjurebarksvikt. Denna folder är ett kompliment till vår broschyr som du har fått när du blev medlem.

Du kan skriva ut din folder här från en pdf.
Din vardfolder