2 oktober – 4 oktober deltog jag, Eva Rafner och Madelene Karlsson, i en Nordisk konferens i Köpenhamn. Vi träffas varje år i början av oktober. Denna gång deltog Norge, Danmark och Sverige. Vi vill gärna få med hela Norden och hoppas på att även Finland och Island kommer att deltaga nästa år som blir i Stockholm.
Vi fick tillfälle att ifrån Sverige visa vår bok och berätta om hur vi uppmärksammats i media och att vi har nått över 4,5 miljoner människor.
Norge visade hur man sätter ihop en egen journal som man förvarar i en väska som även är en pärm. Där har man samlat information:
-Vad du skall göra själv när du inte mår bra.
-Symptom på Addisonkris
-Ett behandlingsschema på olika språk som skall skrivas under av behandlande läkare.
-Mediciner och recept
-Sjukhushistoria
Detta är speciellt bra för barn att förvara i förskolan/skolan. Något som vi bör ta efter.
Danska Addisonföreningen visade oss en superfin broschyr som de tagit fram. Danmark och Sverige har mycket likartade problem med ambulans och sjukhus. Danmark har ca 500 medlemmar och Norge har över 1000 medlemmar. Norge har statligt stöd och är finansiellt mycket starka. I Norge har man Solu-Cortef i ambulansen vilket vi också bör ha.
Vi talade om hur vi kan jobba gemensamt med att försöka nå ut till våra politiker och högt ansvariga för att få tydliga riktlinjer för primär och sekundär Addison. Vi håller ständigt kontakt vilket är mycket inspirerande och bra. Vårt problem är ett gemensamt problem i hela Norden. Tillsammans blir vi starkare.

Hälsningar
Eva