Senaste nytt från läkemedelsverket!

Nu har både Läkemedelsverket och Orion Pharma analyserat Orion Hydrokortison 10 mg och inte funnit något avvikande. De har tittat på några batcher som är inskickade och de är helt i sin ordning. Det förklarar inte mysteriet med att vissa inte mår bra på Orions Hydrokortison.

Hej Karina!

Angående din tidigare korrespondens om behandling med Hydrokortison: Lotta Lindqvist har konsulterat mig och övriga inblandade enheter på Läkemedelsverket och jag vill framföra följande:

Oavsett analysresultat, är Hydrokortison Orion, som du skriver, ett läkemedel som inte hjälper alla personer som har Addisons sjukdom. Vi har idag i Sverige 3 godkända läkemedel tillgängliga på recept: tabletter Hydrokortison Orion 10 mg, tabletter Hydrokortison Takeda 20 mg och tabletter Plenadren 20 mg och 5 mg. Plenadren är s.k. tabletter med modifierad frisättning och ingår inte i högkostnadsskyddet.

Utöver dessa har Läkemedelsverket möjlighet att bevilja licens för andra läkemedelsprodukter innehållande hydrokortison. Ett av dem är det läkemedel du nämner i ditt brev att du har använt i 10 år och som fungerar bra för dig. Vilken behandling varje patient med Addisons sjukdom ska ha är en fråga mellan patient och behandlande läkare. Det är känt att det kan variera från individ till individ hur väl man svarar på behandling med ett läkemedel som innehåller hydrokortison. Därför bör du i första hand vända dig till din läkare och framföra den oro du skrev om i ditt första brev till Läkemedelsverket.

Skulle det visa sig att tabletterna från Hydrokortison Orion inte fungerar även om de enligt analyserna har fullgod kvalitet, är det viktigt att Läkemedelsverket får kännedom om det. Jag vill därför uppmana dig och övriga medlemmar i er förening att alltid rapportera direkt till oss om ett läkemedel saknar eller brister i effekt. Det räknas som en biverkningsrapportering. Använd gärna e-tjänsten för att rapportera direkt till Läkemedelsverket. Du hittar länk till e-tjänsten på sidan Rapportera biverkningar.

Om du så önskar kan jag se till att du nås av informationen om resultatet av den pågående analysen av Tabletter Hydrokortison Orion. Då kan du också föra det vidare till Svenska Addisonföreningen.

Hoppas du fått svar på dina frågor. Återkom annars om något är oklart.

Med vänlig hälsning,

Julia Barroso
Specialistläkare, Utredare
Läkemedel i Användning

Uppföljning Orion: Karina Johansson har haft kontakt med Läkemedelsverket och de har också beslutat sig för att göra en analys av Orion!

Jag har talat med medicinsk chef region Skandinavien på Orion Pharma och för att de skall kunna utreda detta vill de att alla som mått dåligt av Orion Hydrokortison går till sina respektive apotek och lämnar in en reklamation och även lämnar in tabletterna med respektive förpackning. Det är viktigt att Orion Pharma kan se batchen på förpackningarna. Apoteket skickar in dessa och utan dessa kan man inte ge en fullständig analys av problematiken. De tar mycket allvarligt på detta och inser att “verkningslösa” tabletter är en katastrof.

Så här uppmanar OrionPharma att ni även skall göra:

Alla ni som upplevt biverkningar/utebliven effekt av Hydrokortison Orion 10 mg, tabletter kan skriva till Orion Pharma? Det de behöver veta om varje enskilt fall är följande:
– Ålder på patient/användaren
– Kön
– Initialer (ej namn)
– Vilka besvär (biverkningar) patienten haft (kan exempelvis vara dålig effekt/ingen effekt eller andra biverkningar)
– Hur länge patient använt produkten
– Hur lång tid efter att patienten börja med läkemedlet som han/hon upplevde biverkningar

Ju mer information desto bättre. Alla biverkningar/uteblivna effekter kommer att rapporteras till myndighet.

Alternativt är att patienterna/medlemmarna själva rapportera in sina besvär/biverkningar, det kan antingen göras via deras behandlande läkare, via apotek, direkt till (ADR@orionpharma.com) eller direkt till Läkemedelsverket på:
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Här kommer ytterligare frågor från Orio Pharma AB:
– Att tabletterna är ”pudriga” och går sönder lätt, gäller det ensataka tabletter eller alla tabletter?
– Vilket batchnummer står det på förpackningen på den förpackningen som du senast hade där du upplevde ovan nämnda problem?
– Har du kvar några tabletter av Hydrokortison Orion där du har upplevt problem med kvaliteten och skulle du i sådana fall kunna skicka dem till oss?
När det gäller inskick av tabletter, om du har några kvar, kan du antingen gå till apoteket och göra en reklamation så skickar de in tabletterna åt dig eller så kan du skicka dem direkt till oss på adressen nedan.
Tack på förhand!

Orion Pharma AB
Reklamationsansvarig
Box 520
192 05 Sollentuna