Lärare från högskolan i Gävle gör prestigefylld publikation.

Emelie Mälstam, adjunkt i folkhälsovetenskap på Högskolan i Gävle har lyckats med bedriften att få sin vetenskapliga sammanfattning publicerad i Oxfordpublikationen European Journal of Public Health.

Studien som Emelie Mälstam har skrivit handlar om hur det är att leva med den ovanliga sjukdomen Addisons sjukdom, ett ämne som Emelie skrev sin mastersuppsats om. Att nu bli publicerad i European Journal of Public Health är stort säger hon.

– Det här får man jobba ganska hårt för, och det har jag gjort tillsammans med mina kollegor på Karolinska institutet.

8e4d7a7d-e259-4daf-988e-ba2c12a9dec7

Att skriva om och skildra hur det är att leva med kroniska sjukdomar var mer eller mindre självklart. Emelie Mälstam är arbetsterapeut i grunden, och brinner för förebyggande och hälsofrämjande åtgärder.

Addisons sjukdom är en sällsynt binjurssjukdom, som gör att den som drabbas måste ersätta hormonerna binjurarna normalt producerar med medicin. Men det är de drabbades vardag som sammanfattningen handlar om.

– Det behövs ett fokus på hur människor med sjukdomen har det och hur dom ska kunna ha en vardag, säger Emelie Mälstam.

Tillsammans med patienter har Emelie Mälstam dokumenterat deras vardag genom samtal, men också fotografier. Patienterna har fotograferat alla hinder och möjligheter i vardagen. Det kan vara medicinburkar, en väg, eller en bil som inte fungerar.

Just nu jobbar Emelie med sin vetenskapliga artikel om studien och hoppas att även få den publicerad.

Lyssna här!