Schema över en Addisonkris. Ladda ner och ge till ambulansenpersonal.

Bli inte förskräckta. Men med detta schema förstår ambulanspersonal och akutpersonal bättre vad som händer. Det kan göra att de ger Solu-Cortef snabbare och även den vi har hemma om ambulansen inte “rymmer” en Solu-Cortef.

Ladda ner schema för primär binjurebarksvikt/Addisons sjukdom här!

Addisonkris1

Ladda ner schema för sekundär och tertiär binjurebarksvikt / hypofysinsufficiens och läkemedelsutlöst binjurebarksvikt.

Addisonkris2