Bli inte förskräckta. Men med detta schema förstår ambulanspersonal och akutpersonal bättre vad som händer. Det kan göra att de ger Solu-Cortef snabbare och även den vi har hemma om ambulansen inte “rymmer” en Solu-Cortef.

Ladda ner schema för primär binjurebarksvikt/Addisons sjukdom här!

Addisonkris1

Ladda ner schema för sekundär och tertiär binjurebarksvikt / hypofysinsufficiens och läkemedelsutlöst binjurebarksvikt.

Addisonkris2