Idag, 14/8, var det lansering för ett nytt bild-och textmaterial gjort i samarbete med personer med Addisons sjukdom, för andra personer med Addisons sjukdom, anhöriga, vårdgivare och beslutsfattare.

En grupp personer med Addisons sjukdom har deltagit i en studie om egenvård vid kortsolsvikt vid Karolinska Universitetssjukhuset och under 7 veckor haft gruppträffar med olika teman som fokuserat på vardagslivet vid Addisons sjukdom. Resultatet av gruppträffarna blev ett informationsmaterial med bilder och texter om deltagarnas erfarenheter av livet med Addisons sjukdom och de hinder och möjligheter som finns i vardagslivet som är viktigt för andra med eller utan sjukdom att känna till.

Finns intresse av materialet går det att få skickat det till sig av samordnare för studien och materialet:
Emelie Mälstam, emelie.malstam@ki.se