Så här står det på läkemedelsverkets hemsida. Ansökan om förnyad rikslicens för Hydrokortison APL avslås den 17 juni 2019. Läkemedelsverket har beslutat att avslå rikslicensansökan för Hydrokortison APL 1 mg och 2,5 mg kapsel, hård. Hydrokortison APL 1 mg och 2,5 mg kapsel, hård innehåller det verksamma ämnet hydrokortison. I Sverige finns ett godkänd läkemedel som innehåller samma aktiva ämne.
Läkemedelsverket anser att det inte är visat att det finns ett särskilt behov i hälso- och sjukvården av Hydrokortison APL 1 mg och 2,5 mg kapsel, hård. Ansökan om förnyad rikslicens har därför avslagits.
Beslutet träder i kraft den 30 september 2019 och innebär att Hydrokortison APL 1 mg och 2,5 mg kapsel, hård inte får tillhandahållas som lagerberedning. Endast extempore-tillverkning är tillåten.
Bakgrund.
Mot bakgrund av att det nu finns ett godkänt läkemedel Alkindi 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 5 mg, granulat i kapslar avsedda att öppnas, med det verksamma ämnet hydrokortison avsedd att användas vid ersättningsbehandling vid binjurebarkinsufficiens hos spädbarn, barn och ungdomar upp till 18 år, är förutsättningarna för att bevilja rikslicens inte längre uppfyllda.

Läs broschyren här om hur Alkindi skall administreras.
alkindi_administreringfolder