Många blir osäkra hur vi skall medicinera när vi blir sjuka. Det är svårt ibland att veta hur mycket extra vi bör ta. En princip gäller alltid. Hellre en tablett extra än en för lite. Vi är mycket olika vad gäller feber. En del av oss har mycket låg kroppstemperatur och andra har högre. Om man utgår ifrån ca 37 grader kan den som ligger mycket under det dubbla dosen vid lägre temperatur än vad som rekommenderas. En del av oss får sällan feber, men man kan vara mycket sjuk ändå och då får man bestämma dos efter hur man mår. Vad som kan förvirra är att vissa av oss får förhöjd kroppstemperatur vid en kris, medan andra kan få lägre temperatur. Man kan ta sin temperatur några dagar när man är fullt frisk och ha en utgångstemperatur. Även blodtryck och puls. En lättare förkylning som går över snabbt kanske inte kräver mer kortison. Blir den utdragen kan man behöva mer. Blir det bakteriellt kan man behöva höja dosen. Tyvärr finns det inget standardsvar än det schema vi fått av vården. Den stämmer inte på alla och det är alltid bäst att rådgöra med en endokrinolog som kan Addison. Om man inte får tag i en endokrinolog kan man höja dosen för säkerhets skull och gäller det enstaka tillfällen kan man höja ordentligt i några dagar för att sedan trappa ner.