Med anledning av covid-19
Hela Sveriges Addison-läkare och kommit fram till följande:
Är binjurebarksinsufficiens/Addison en riskgrupp vid covid-19?

Binjurebarksinsufficiens är såvitt vi vet inte i sig att betrakta som en riskgrupp på samma sätt som patienter >70 år. Patienter med binjurebarksinsufficiens bör därför beakta samma förhållningsregler som för övriga i din ålder.
Om du får covid-19 får du sannolikt lindriga-måttliga influensaliknande symtom med feber och hosta och skall precis som vanligt vid feber dosöka (dubblera) tablett hydrokortisondos och se till att ersätta ökade vätskeförluster (feber/svettning), gärna med Resorb vätskeersättning.
Om du blir mycket sjuk och/eller får svårt att behålla tabletter och vätska (diarréer och kräkningar är ovanligt vid covid-19) behöver du förstås söka sjukvård akut för att få Solu-Cortef & dropp samt övrig nödvändig behandling.

Med vänlig hälsning, Per
________________________________
Per Dahlqvist, docent, överläkare
Medicincentrum
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

image001.png