Hur rädda är vi?

Jag lade ut frågan i vår slutna Facebook grupp. Jag fick 87 svar på mycket kort tid. Några svarade att rädslan minskat med tiden och att man var mer rädd i början av pandemin. Man fick sätta poäng från 1 – 5. Från inget rädd alls till mycket rädd. De äldre är räddare än de yngre i allmänhet. Det faller sig helt naturligt efter som äldre blir sjukare.
Detta blev resultatet.

25 st gav en femma. Mycket rädd.
25 st gav en fyra. Ganska rädd.
21 st gav en trea. Rädd
5 st gav två och en halv. Mindre rädd.
11 st gav en tvåa. Lite rädd.
0 st gav en etta. Inte rädd alls. (utom om man haft Covid-19)
Några var räddare i början, alltså en femma men rädslan hade minskat till en trea. Rädslan är förknippad med hur smittspridningen ser ut och hur det ser ut i intensivvården.

När jag frågade om munskydd var det många som var positiva till munskydd, speciellt i trånga utrymmen.Det är mycket viktigt att man sköter det rätt. Vi har försäljning av svarta munskydd (i fyra lager) med vår symbol på i vår shop. Det är en veckas väntetid på dem och de borde vara hos mig senast 19 september. Det går bra att beställa i vår shop redan nu.

Hälsningar Eva