Solu-Cortef är under utredning.

Solu-Cortef är ett hydrokortison som används vid Addisonkris. Det är en ampull med en del pulver och en del vätska som vid användning blandas samman till en klar vätska. Det har visat sig att pulvret har klumpat sig och då har Pfizer, tillverkaren, meddelat att de inte rekommenderar att man använder den Solu-Cortef om pulvret har klumpat sig. Nu är det många som har Solu-Cortef med klumpar i pulvret som nu är oroliga. Troligen beror det på en fuktskada. Jag har ställt frågan om det uppstått vid tillverkningen eller vid transporten. Vi väntar på att Pfizer meddelar mig hur det förhåller sig. Jag har lämnat in fyra batchnummer som kommer att granskas. De är från 2021 – 2023.

Hälsningar
Eva