Covid-19 sprids även via aerosol inomhus i torr luft.

Vi har munskydd att beställa i vår shop. Skydda er så mycket ni kan, allra helst ni som är 60+.  Även om denna bild inte stämmer till 100% så talar den ändå sitt tydliga språk och visar principen. Allt för att förhindra smittspridning. Håll distans-2 meter- och använd munskydd som ett komplement. Rätt använd minskar ni risken att bli smittad. Ta hand om er!