Äntligen efter alla år finns vi nämnda som specifik sjukdom i listan hos Socialstyrelsen. En stor framgång för oss som grupp. Här kan du ladda ner Socialstyrelsens lista på riskgrupper.
socialstyrelsen

Så här skriver Folkhälsomyndigheten:
Våra rekommendationer för hur man ska prioriteras för vaccination utgör en grund för regionerna, men vi vill undvika att specificera diagnoser eller att man ska uppfatta listan om tillstånd som fullständig. Vad gäller Addison så menar vi att de inkluderas i samma undergrupp i fas 3 och inte behöver nämnas särskilt enligt delrapport 3; Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/n/nationell-plan-for-vaccination-mot-covid-19-delrapportering-3/