Vi har i år stämman över ZOOM 23 maj 16:00-17:00 2021.

Vill du som medlem närvara, anmäl dig då till eva@addison.se
Samtidigt kan du bidra med synpunkter som vi kan ta upp under
övriga frågor.

Välkommen
Styrelsen