Är det någon/några här som planerar att skaffa barn och har Addisons sjukdom, typ 1 diabetes samt Hashimoto tyreoidit? Om du är med i en studie får du träffa Angelica Lindén Hirschberg och göra en fertilitetsundersökning.
Angelica Lindén Hirschberg, Professor, MD, PhD
Department of Gynecology and Reproductive Medicine
Karolinska University Hospital
Vi söker kvinnor med sviktande äggstocksfunktion för deltagande i en vetenskaplig studie:
Effekter av immunomodulerande terapi på sviktande äggstocksfunktion hos kvinnor med autoimmun prematur ovariell insufficiens
Flera autoimmuna sjukdomar som Addisons sjukdom, typ 1 diabetes samt Hashimoto tyreoidit har samband med sviktande äggstocksfunktion så kallad prematur ovariell insufficiens (POI), vilket kan leda till tidigt klimakterium samt nedsatt fertilitet. Hormonersättning motverkar effektivt klimakteriesymtom men idag saknas behandling för att normalisera eller ens förbättra fertiliteten.
Syftet med denna studie är att undersöka om immunomodulerande terapi kan förbättra och helst normalisera äggstockfunktionen hos kvinnor i fertil ålder med autoimmun sjukdom samt påvisad POI.
Alla kvinnor genomgår allmän hälsokontroll samt stimulering av äggstocksfunktionen före och efter fyra månaders behandling med en enstaka infusion av immunomodulerande läkemedel.
Följande kriterier måste vara uppfyllda:
Ålder 18 – 35 år
Sviktande äggstocksfunktion av autoimmun orsak
Ej fetma
Om du är intresserad av att få mer information är du välkommen att kontakta forskningsbarnmorskorna på Kvinnohälsan, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
Tel. 073-625 18 25
e-post: kvinnohalsan.kk.karolinska@sll.se