Patientens resa.

”Patient’s Journey” Patientens resa Introduktion EndoERN, (European Reference Network for Rare Endocrine Diseases-  ett stort europeiskt nätverk för ovanliga endokrina sjukdomar) vill samla information om hur patienter upplever sin sjukdom. Vi som skriver till dig nu,...