Svenska Addisonregistret

Tanken är att vi i Sverige skall ha ett ett nationellt Addisonregister. Meningen är att alla med autoimmun Addison skall lämna ett blodprov till en biobank. Här ser man en möjlighet att, bl. a kartlägga Addisons sjukdom såsom;

  • genetik
  • antikroppar
  • immunförsvarets funktion
  • livskvalitet
  • epidemiologi; som sjukdomar, sjukskrivningar, incidens och prevalens.

Med hjälp av detta register skall man lättare kunna förutsäga vem som håller på att utveckla Addisons sjukdom och även hur man bäst kan behandla den.

Var med du också!

För att kunna genomföra ett Svenskt Addisonregister behövs en biobank. Det är här vi ”Addisonare” kommer in. Det betyder att vi alla med autoimmun Addisons nu uppmanas att lämna blodprov till denna viktiga biobank. Ju fler ju bättre. Utan vår hjälp, inget register. Man har detta år på sig och kommer att fortsätta även under nästa år. Det är bara att kontakta Endokrinmotagningen på närmaste universitetssjuhus. Läs om Euradrenal, forskning på Addisons sjukdom.

Läs om Euradrenal

Det stora projektet Euradrenal bestod av ett konsortium om 12 ledarmöter ifrån England, Tyskland, Italien, Polen, Norge, Schweiz  och Sverige. Ansökan om Eu-bidrag lades in och  beviljades för tre år.
www.euradrenal.org