Så här medicinerar vi.

Sammanställning för Norden (Sverige, Danmark och Norge.) 702 svarar.
Så här medicinerar vi!
Sammanställning för Sverige. 234 svarar.
Så här medicinerar vi!

Uppgifter under åren 2008-2012. 212 personuppgifter.

207 personer medicinerar med hydrokortison, 5st med kortisonacetat. 40 personer tar inte Florinef. 186 tar inte DHEA

Hydrokortison
(5 kortisonacetat är omvandlat till hydrokortison)
Mg / personer
8 mg     2
10 mg   14
15 mg   44
20 mg   52
25 mg   60
30 mg   17
35 mg   12
40 mg   11

Florinef
Tabletter / personer
¼ tabl   11
½ tabl   38
1 tabl      80
11/2 tabl 17
2 tabl      10
? tabl      16

DHEA
mg / personer
5 mg    3
10 mg  6
25 mg  14
? mg    3

Kommentarer:
Det finns en möjlighet att de äldsta uppgifterna nu inte riktigt stämmer, eftersom det verkar vara vanligare med DHEA idag och lägre doser hydrokortison. Många tar inte Florinef. Uppgifterna kan vara missvisande för primär addison till en del då det kan förskomma en del svar från de som har sekundär Addison. De behöver inte Florinef.
Tidigare sammanställning på frågeformulär 1.
106 personer har svarat på vilka relaterade sjudomar de har utöver Addison. Dessutom kommer här ytterligare information
som kan vara intressant att veta.Relaterade sjukdomar.Relaterade sjukdomar.

Relaterade sjukdomar.
7,5 % har B12 brist
8,5 % har diabetes
9,5 % har vitiligo
29 % har hypotyreos
Hydrokortison dos.
5,3% tar 10mg, 35mg och 40mg.
7,4% tar 30mg
23,3% tar 15mg
24,4% tar 20mg
33% tar 25mg
Bara 4% tar kortisonacetat
Florinef dos.
5,3% tar 2 tabletter
6,3% tar 1.5 tabletter
9,5% tar 0,25 tabletter
9,5% tar inte Florinef
26,5 tar en halv tablett
38% tar 1 tablett
Åldersfördelning.
10-20 år 4%
20-30 år 13%
30-40 år 28%
40-50 år 33%
50-60 år 20%
>60 år   12%