Vi är med i Sällsynta Diagnoser.

Vi har nyligen gått med i föreningen Sällsynta Diagnoser.

Läs mer på deras hemsida!
http://sallsyntadiagnoser.se/